Searchmetrics [Enkel genomgång]

 In Ranking, Searchmetric

Utöver Googles ranking finns en uppsjö mätvärden och betyg som flitigt används av såväl länkköpare som strateger. Samtliga dessa värden är till för att ge en bild av hur stark/viktig/auktoritär/spammig en webbplats är. Vi går igenom några av de vanligaste searchmetrics som används i branschen och reder ut när de egentligen behövs.

Vad är DA, Mozrank, Trust, Domain rating osv? Det är enklare än du tror!

Vem avgör värdet?

I grund och botten handlar dessa värden om att ringa in viktiga rankingsignaler där Google är facit för hur väl de lyckas. I och med att syftet för vanlig SEO är att, direkt eller indirekt, påverka rankingen för en webbplats bör alla metrics spegla den egentliga rankingen eller potentialen. Skulle det handla om ett värde i singular hade samtliga mätvärden varit oviktiga. Det är dock inte riktigt så enkelt. Google har en sofistikerad algoritm som baseras på en rad olika signaler. Hur en länk påverkar rankingen för en webbplats handlar därför inte bara om en eller ett par faktorer utan om en samlad beräkning av allt ifrån länkar till länkkällor, webbplats, innehåll, historia osv. Allt är dynamiskt och hur de olika faktorerna vägs är något som förändras ständigt. De verktyg som sätter egna mätvärden är till för att enklare kunna bedöma en webbplats potential utifrån en serie värden som försöker härma Google och dess ekvation. Antalet värden är stort och få metrics utger sig för att vara kompletta. Tvärtom kan man behöva titta på flera olika aspekter av värden för att hitta vad som efterfrågas!

Vanliga metrics:

 • DR -Domain Rating- (Ahrefs)
 • UR -Url Rating- (Ahrefs)
 • PA -Page Authority- (Moz)
 • DA -Domain Authority- (Moz)
 • TF -Trust Flow- (Majestics)
 • CF -Citation Flow- (Majestics)

Det finns också hos flertalet mätningar en egenbeteckning för länkprofilen. I sak handlar det om hur många domäner och IP-nummer som länkar till en webbplats. Dessa kan heta lite olika beroende på vem som utför räkningen. Vanliga är Referring IP samt Referring Domains.

Vi återkommer till skillnaden mellan dessa olika mätvärden och en kort förklaring av vad rankingsignaler är. Vill du förstå vad som gör att en webbplats rankar? Detta är en del av nyckeln!

Rankingsignaler

Faktorerna som påverkar en webbplats potential att ranka högt kan benämnas rankingsignaler. Det finns inte någon förteckning från Google om hur de värderar olika signaler, även om man kunnat hitta en hel del genom att testa webbplatser. För en tid sedan gjorde Backlinko en studie tillsammans med en rad större spelare inom searchmetrics. Resultatet var tydligt; Länkar är en av de starkaste rankingsignalerna. Viktigt att komma ihåg är dock att helheten är det som avgör hur bra en sida rankar i sökmotorerna.

Vill du se fördjupad information om rankingsignaler kan du hålla utkik på vår blogg. Detta är ett ämne som alltid är aktuellt! Flera av de viktigaste signalerna kan du också hitta i beskrivningen av hur metrics fungerar.

PA & DA

Båda dessa värden kommer från Moz vilka får anses vara en av tungviktarna inom SEO-tools. De har tagit fram ett antal mätvärden utöver dessa och hänvisas ofta till för att verifiera auktoritet och länkeffekt.

Page authority och Domain authority är i princip samma sak. Skillnaden handlar inte om algoritmen för beräkning utan om vilken url som avses. Domain authority är en bedömning av rootdomänen som helhet. Page authority fokuserar däremot endast på den specifika landningssida som anges. En ny landningssida på en webbplats kan med andra ord ha mycket låg PA samtidigt som rootdomänen har en hög DA. Om en somäns DA är högt indikerar detta någonting om hur enkelt nya pages från domänen kommer att kunna etablera sig i Googles svarsfält. Kort sagt behöver dessa värden ses ihop med varandra för att kunna avgöra domänens potential och styrka. Det finns vissa svårigheter vad gäller hur man kan använda sig av dessa värden till vilket vi återkommer snart.

Beräkningen bakom PA och DA bygger på alla tänkbara faktorer som kan ligga till grund för ranking. Dessa samkörs sedan med ”training data” vilket här innebär verkliga rankingresultat. Hanteringen av informationen och vilka faktorer som skall värderas hur, bygger på maskininlärning där syftet är att hela tiden uppdatera den egna funktionen för att återspegla resultatet i Google. Bland dessa faktorer finns:

 • Länkar url
 • Länkar subdomäner
 • Länkar root
 • Länkar dofollow vs. nofollow
 • Moz rank
 • Moz trust
 • Ankartext
 • 301
 • 302
 • TLD
 • Domännamn
 • Spamscore
 • osv.

Endast data

Även om DA & PA utgår ifrån en uppsjö rankingsignaler tas ingen hänsyn till innehållet och onpage. Detta är både positivt och negativt beroende på vad man vill använda data till. Dock bör man vara medveten om att man aldrig kan påverka dessa värden genom nytt content eller smarta internlänkningar. Indirekt kan bra innehåll dock resultera i organiska länkar och länkmål vilket i sin tur kan ha stor effekt både på dessa värden och rent krasst också i fråga om ranking på Google.

Domain authority tittar endast på rootnivå. I förlängningen innebär det att värdet bortser helt och hållet ifrån subdomäner. Som exempel kommer en subdomän: www.testsida.wordpress.com altså få samma DA som www.wordpress.com. En länk från en subdomän med oförtjänt hög DA kommer dock vara betydligt svagare än länk från rootdomänen. Detta är värt att känns till för den som vill byta länkar eller utvärdera sina dofollowlänkar över tid.

UR & DR

Dessa värden kommer från Ahrefs vilka tillsammans med Moz och Majestic utgör en dominans vad gäller mätningar för ranking och länkar. Ahrefs kan stoltsera med en enorm databas och är, enligt vår erfarenhet, snabbast med att hitta nya länkar och förändringar även på svenska domäner. Index hos ahrefs uppdateras omkring 2 gånger/tim och de spindlar över 6 000 000 000 webbplatser/dag.

Vad gäller användningsområdet för UR och DR är de på det hela taget detsamma som PA och DA från Moz. I vissa jämförelser har ahrefs dock överhanden ifråga om träffsäkerhet. Precis som att PA är det mest exakta värdet för att avgöra potential i Moz eget metric, är UR detsamma fast i ahrefs. DR är helt enkelt detsamma som UR fast handlar om rootdomänen och inte bara en specifik url. Enkelt uttryckt mäter UR styrkan för en URL baserat på dess länkprofil. Därmed även hur rimligt det är att den kan ranka bättre än de övriga. DR visar styrkan för hela domänen utifrån dess länkprofil och anger en indikation för hur bra den kan ranka i jämförelse.

I och med att dessa värden sätts i relation till andra webbplatser, kan värdet förändras även om man inte har några tappade länkar eller någon snabb tillväxt. Inte heller dessa värden tar hänsyn till innehåll och on-page, utan fokuserar på data.

Flowmetrics

TF & CF är kort sagt en del av vad Majestic kallar ”flowmetrics”. Detta är ytterligare ett sätt att mäta styrka och potential hos webbplatser. I förlängningen naturligtvis också hur väl en webbplats kan ranka. Båda dessa värden är fristående från varandra men läses ofta kombinerat för att nå en förståelse för en webbplats styrka. Förenklat är CF ett mått på länkvolym och popularitet. TF handlar istället om hur auktoritära och trovärdiga webbplatser som länkar. Generellt är CF betydligt högre än TF i och med att organiska länkar inte alltid är kvalitativa ur ett SEO-perspektiv.

Samtliga värden här i texten är logaritmiska och rör sig trögare ju högre värdet är. Det är enklare att gå från 0-10 än från 50-60 kort sagt.

När används dessa värden?

För att ha nytta av dessa värden krävs en grundförståelse för vad de betyder. Det är någonting vi gått igenom ytligt. Värden som de vi nämnt här, är inte rimliga att använda vid daglig övervakning av sina webbplatser. Undantag är antal länkar (referring IP t.ex.) vilket kan vara intressant att hålla sig informerad om. DR, DA osv. kan dock visa skillnad om man har de som mätpunkter med ett par veckors mellanrum. Vid länkköp är det ofta bra att titta på DR och DA istället för UR och PA. Nya länkar byggs med fördel i helt nytt innehåll. Därmed finns sällan den url som kommer ge länk. Genom att titta på övriga rootvärden kan man få en uppfattning om hur effektiv en länk är. Vanligt är att dela in länkar i olika segment där högre värden ofta är något mer kostsamma. Större volym länkar kan dock ofta kompensera sämre värden. Tänk på att alltid se efter relevans och innehåll för att inte missa några av de viktigaste faktorerna. En lagom tröskelnivå för vanliga länkar kan vara DR +25 och minst +15 referring IP. Dock bör alla värden ses i sin helhet och inte minst visa relevans.

Vi återkommer i flera artiklar till searchmetrics för den som är intresserad.

Recent Posts
Kontakta oss

Önskar du offert eller har frågor kring synlighet på nätet? Skriv till oss.

Start typing and press Enter to search