Vad är unikt innehåll på webben?

 In Innehåll

Det finns en rad tips för alla som vill synas på Google. Överallt går det att hitta artiklar om hur du skall nå toppositioner utan någon större ansträngning. Även om dessa strategier kan fungera utmärkt i kombination med andra, tidskrävande, varianter föregås ranking rent generellt av stor ansträngning. I denna artikel tittar vi närmare på unikt innehåll. Detta är någonting som de flesta brottas med och även en av de faktorer som gör anspråk på tid. Inom SEO är de flesta överens om att unikt och kvalitativt innehåll är en förutsättning för att nå resultat. Dock är begreppet ganska diffust. Vad är unikt innehåll och hur utformar man det korrekt? Läs vidare för en utförligare definition samt tips som förenklar arbetet för både skribent och inköpare.

Vad definierar unikt innehåll?

Definitionen av unikt innehål varierar stort och det finns såväl generösa som strikta uppfattningar i ämnet. Naturligtvis skall innehållet vara unikt i bemärkelsen att det inte redan finns publicerat någon annanstans. Att kopiera befintlig text ger i bästa fall ingen effekt alls men kan också vara rent destruktivt. Detta gäller både internt, på den egna webbplatsen, och externt. Google förespråkar användning av canonical-tagg om man ändå tycker att besökaren har nytta av kopierad information.

Semantik och ordval

Det förekommer både maskinell och manuell omskrivning av text för att en befintlig artikel skall anses vara unik. Vi hamnar där i en vanlig definition av unikt innehåll. Kort sagt ett annat ordval men i grunden samma innehåll. Naturligtvis finns tillfällen och strategier som har utrymme för sådan text. För besökare är det dock tveksamt om denna sorts innehåll tillför någonting av värde. Om text skall omformuleras vinner man rimligtvis på att även tillföra ny information för att befästa att det är en annan artikel. Maskinell omskrivning är störst på Engelska men även i Sverige finns en rad verktyg att testa. Genomgående brister dessa i grammatik. Dubbla negationer och andra vanliga språkfenomen faller bort och gör texten svårläst.

Ny information

Unikt innehåll kan också definieras utifrån dess innebörd. Fakta eller sammanställningar som inte tidigare presenterats, är i högsta grad unikt till sin natur. Detta är innehåll som är till för besökaren och någonting som ofta kan anses effektivt i fråga om såväl ranking som besök eller organisk trafik. Här sätts kreativitet och uppfinningsrikedom hårt på prov! För många är detta någonting som kompletterar övrig information.

Omarbetad information

Att endast använda sig av helt unik information är i många situationer en omöjlighet. Ett alternativ som per definition gör innehållet unikt är att omarbeta och förbättra någonting befintligt. Det kan handla om allt ifrån bolåneräntor till marknadsföring, kläder eller design. Information som finns överallt sammanställs och förpackas på ett nytt och begripligt sätt. Dessa artiklar kan ofta dra till sig en hel del uppmärksamhet, i huvudsak om det är en komplex fråga som avhandlas. En utmärkt förklaring av denna strategi finns via Backlinko skyscraper technique. Ytterligare tips om unikt innehåll går att hitta via moz och Rand Fishkin som byggt upp en stor kunskapsbank om SEO.

En annan röst

Förutom att skriva text utifrån dessa definitioner, kan det unika också handla om språket i kombination med valda exempel, tonalitet och id. Om en webbplats eller skribent har en stil som är igenkänningsfaktorn för sidan kan detta användas för att paketera, formulera och omarbeta valfritt innehåll.

En rad varianter och definitioner finns utöver dessa och texten är en grov förenkling av ett komplext ämne. Dock hoppas vi att den bidrar med inspiration kring vad unikt innehåll faktiskt innebär. Titta gärna på våra andra guider om innehåll och text!

Recent Posts
Kontakta oss

Önskar du offert eller har frågor kring synlighet på nätet? Skriv till oss.

Start typing and press Enter to search