Estimera trafikvolym [Del 1]

Att öka trafiken till webbplatser är en av de stora utmaningarna för alla SEOare. Därefter är det konvertering som är i siktet. Flertalet har i dagsläget raffinerade metoder för att mäta sin egen (och sina kunders) trafik och användarflöden. Analytics ger åtskilliga möjligheter till mätningar och diverse tjänster kompletterar ytterligare vilket ger rigorös statistik i egna projekt. När man skall uppskatta någon annans trafik är det svårare!

Det finns några orsaker till varför man vill få en uppfattning om konkurrenters trafike. Här följer några av de vanligare sådana:

 • Konkurrentanalys
  Vanligt inför en egen satsning eller för att avgöra utmaningarna i ett uppdrag. Trafiken till konkurrenter säger åtskilligt om konkurrensen i vald nisch.
 • Annonsering
  Vid köp av annonsering är trafiken till webbplatsen en faktor. Du vill i allmänhet nå ut till så många som möjligt och inte annonsera för gallerier.
 • Webbköp
  
En investering i webbplatser kan innebära bra vinst. Trafikens volym är dock viktig som del i värderingen.
 • Gästbloggar
  Innan du bidrar med egna alster vill du vara säker på att någon verkligen kommer dit.

Något förenklat finns det tre sätt att nå information om trafik. Först och främst genom verktyg som utformats i detta syfte. De som erbjuder annonsering har ofta information om sin trafik, vilket är det andra alternativet, och sist men inte minst genom att fråga. Vi kommer huvudsakligen att titta på verktyg för att underlätta dina estimat, men också diskutera hur du kan resonera kring erhållen information. Detta är första delen av två artiklar om trafik.

Beräkningsverktyg

Det finns grovt förenklat två sorters verktyg för att uppskatta trafik till en webbsida. Dels de som bara tar hänsyn till organisk trafik, dels de som inkluderar även övrig sådan. För att göra en rättvis jämförelse går vi igenom dessa olika grupper var för sig. Vi exkluderar även verktyg som bygger sin information på tredjepartstjänster utan fokuserar på att vara nära förstahandsinformationen.

Första gruppen (total trafik)

 • Alexa
 • Similarweb
 • SEMRush

Alexa

För alla som varit inne i SEO några år är detta en riktig klassiker! Företaget som nu ägs av Amazon erbjuder en rad information. Samtidigt bör man dubbelkolla det mesta. Siffrorna från Alexa är inte riktigt tillförlitliga varför allt fler söker sig till övriga tools. Ytterligare en begränsning för många användare är att Alexa fokuserar på ett fåtal länder i sina verktyg.

Informationen Alexa sammanställer baseras på användarbeteendet hos en global panel. Det är ett tvärsnitt av totala antalet internetanvändare utifrån tilläggsprogram i diverse webbläsare. Utöver denna panel finns ett flertal webbplatser som noga bevakas för att säkerställa estimat och volym. Alexa själva hänvisar till att det rör sig om miljontals användare som bidrar till statistiken. Samtidigt finns ingen verifierad information om detta. Den skeptiske kan enkelt hävda att statistiken utgår ifrån en begränsad grupp individer och att data framförallt handlar om Alexas egna användare. Ahrefs har studerat Alexa med flera tjänster och hittat åtskilliga tveksamheter i fråga om datasammanställning och information*.

Hemsida Alexa

Similarweb

Åtskillig data finns via Similarweb som återger bland annat:

 • Total visits (Total data, ej unika)
 • Pages per visit
 • Average duration
 • Bounce rate

Det saknas information om antalet sidvisningar i verktyget. Detta kan dock enkelt räknas ut genom denna ekvation: (total visits) x (pages per visit) = sidvisningar.

Informationsvolymen varierar mellan gratiskonton och betalda alternativ. I gratisversionen finns tillgång till senaste 6 månadernas trafik-estimat och för betalda upp till 2 års historik. Similarweb har grävt fram en rad intressanta siffror för den som vill bevaka branscher och webbplatser. En del av informationen påminner om sådant du annars hittar via Analytics. Bland dessa förekommer t.ex.

 • Traffic by contries (desktop)
 • Traffic sources (direct, referrals, search osv.)
 • Top referring sites
 • Top 5 organiska sökord

Datainsamlingen sker genom egen bevakning, statistik från ISP:er i flera länder, egna spindlar samt hundratusentals webbsidor och appar.

Hemsida Similarweb

SEMRush

Bland analysverktyg för nätet är SEMRush en välkänd aktör som gjort sig ett namn genom statistik för organisk trafik. Under senare tid har de utarbetat ytterligare verktyg för att analysera och uppskatta totala besök. I deras ”traffic analytics tool” finns information bland annat om:

 • Unique visits
 • Visits
 • Pages per visit
 • Average visit duration
 • Breakdown of traffic (Bryta ner trafikinformation till referral/organisk, land, plattform osv.)

För att ta fram totala sidvisningar görs denna uträkning: (visits) x (pages per visit) = Pageviews.

En utmaning för SEMRush är att de hittills bara angett trafik för desktop. Under året beräknas omkring 50 % av all trafik vara mobil vilket ifrågasätter statistiken som riskerar underrapportera trafik.

Hemsida SEMRush

Jämförelse Ahrefs

I en enklare studie vilken Ahrefs genomfört för att jämföra Similarweb och SEMRush, kom de fram till att båda dessa verktyg hade en del utmaningar. Similarweb estimerade volymen ”unique visitors” samt ”pageviews” till omkring 300 % respektive 200 % över korrekt information. SEMRush estimerade ”unique visitors” samt ”pageviews” till omkring 27 % under, respektive nästan 150 % över korrekt data. Besök denna sida för underlag till jämförelseinformationen*.

Oavsett avgränsade jämförelser och slutsatser är valet av tools högst individuellt. Beroende på vad för information du söker (och hur du är bekväm att arbeta) kan ett flertal verktyg vara intressanta. Vi rekommenderar att du testar och jämför på egen hand för att hitta din arsenal verktyg för bättre resultat!

*http://ahrefs.com/blog/website-traffic