Optimerade landningssidor

En av de bästa och viktigaste investeringarna i en webbplats är dess landningssidor. En landningssida är utformad för att ranka på specifika sökord som är relevanta för verksamheten. Landningssidor fokuserar i allmänhet på ett avgränsat sökområde och har en tydlig strategi för att fånga intresset samt leda vidare besökaren till kontakt eller försäljning osv. Eftersom de är optimerade för ett avgränsat sökområde kan de utgöra naturliga länkmål för diverse artiklar och reportage. En webbutik eller tjänsteföretag kan vinna på att ha landningssidor för varje produkt/tjänsteinriktning. En landningssida är den sida besökaren först hamnar på efter en sökning via Google. Hela sidan är anpassad just för detta sök. Bilden visar ett upplägg som ger en rad potentiella rankingsidor och mål för diverse länkar.

I detta exempel är ”Bilmodeller” en samlingssida för landningssidor som man vill köpa länkar till internt och externt. Artikeln om elbilar bidrar med bästa tänkbara relevans vilket ökar rankingeffekten. Den är även ett utmärkt länkmål för bloggare som kan tänkas skriva om ämnet och länka till landningssidan eller artikeln. På detta sätt har webbplatsen klart fler kontaktytor utåt som alla är optimerade för att ranka på sina områden. Kort sagt är det ett bra sätt att få trafik och länkkraft.

Effektiva landningssidor

Valet av sökord är någonting som förvirrar. De första sökorden som kommer upp är i allmänhet ganska breda och innebär en onödigt hög konkurrens. I vårt fiktiva exempel om bilar är t.ex. Bilar, motorvolym och växellåda relevanta termer. De är dock alldeles för generella och har onödigt hög konkurrens. Genom att vara kreativ i utformningen av landningssidor kan man istället ringa in smalare sökord med lägre konkurrens.

I detta fall skulle man kunna fokusera på allt ifrån biltyper till bränsleförbrukning, aktiviteter, däckstorlek, reservdelar, drivlinor, rostskyddsbehandling, användningsområden, dragegenskaper osv. Samtliga dessa har stark relevans till huvudämnet och kan utformas till kreativa landningssidor. ”Bränslesnåla familjebilar/dragbilar/suv”, ”Bilsemester i Sverige/Skandinavien/Europa/Kontinenten”, ”Checklista för långa bilfärder”, ”Inför köp av elbil”, ”Felsök och starthjälp för äldre bilar”. Konkurrensen för sökfraser kan variera stort och genom att arbeta kreativt med sina landningssidor kan man arbeta sig runt onödiga utmaningar. Väl genomtänkta landningssidor/artiklar kan också användas för delning i sociala medier.

Webbstream AB har stor erfarenhet av att hjälpa företag med kreativa strategier för ökad synlighet. Kontakta oss för vidare diskussion!

Geografiskt inriktade landningssidor

Ett annat sätt att förbättra sina rankingmöjligheter (och samtidigt eliminera åtskilligt vad gäller konkurrenter) är att fokusera på geografi. Detta är inte alltid att föredra om man har en tjänst/inriktning där geografiska parametrar är irrelevant. Dock kan man ändå genom artiklar och guider rikta in sig mot olika städer eller områden för att ytterligare öka sin ranking. För lokala företag är den geografiska parametern ofta en viktig faktor i rankingarbete såväl som i varumärkesetablering.

Kvalitetstexter till era landningssidor

Text är grunden i all marknadsföring på nätet. Videos och bilder har blivit allt viktigare som komplement. Dock är det i grunden text som indexeras av sökmotorer och som ligger till grund för mycket av rankingen. Vi är noga med att landningssidor och övriga artiklar skall ha kvalitet och tillföra någonting. Hos oss finns erfarna skribenter som vet hur man skriver för att nå resultat. Vi hävdar faktiskt att vi har bland de främsta skribenterna i branschen som författare hos oss. Att beställa landningssidor och länkar från oss innebär därför kvalitet!

Strategi och bollplank

Vi hjälper stora och små kunder med det strategiska tänket. Vi åtar oss gärna uppdrag där fokus är att utarbeta strategier för kontinuerlig och skalbar optimering. Vet du redan nu vad du behöver, eller är du i startgroparna för ett rankingarbete? Hör av dig till oss. Det kreativa arbetet innebär att forma en karta för hur arbetet skall göras. När det gäller landningssidor handlar det om engångsinvesteringar som bidrar till starkare hävstång oavsett hur rigoröst strategin i övrigt ser ut.

Efter 20 år i branschen har vi sett vad som funkar och hur man kan öka avkastningen på sina insatser via nätet. Kontakta oss.