Snabbare hemsida med Google PageSpeed

En snabbare webbplats är inte bara bra för användarupplevelsen, utan det påverkar också din SEO positivt.

Publicerad

En snabbare webbplats är inte bara bra för användarupplevelsen, utan det påverkar också din SEO positivt.

Snabbare hemsida med Google PageSpeed Insights – Optimera din webbprestanda

Att testa hemsidan med Google PageSpeed Insights är ett viktigt steg för att säkerställa att din webbplats presterar optimalt på både mobila enheter och datorer. Genom att använda detta verktyg kan du snabbt och enkelt analysera din webbplats prestanda och få värdefulla rekommendationer för att förbättra laddningstider och användarupplevelse. Google PageSpeed Insights identifierar problemområden och ger specifika optimeringsråd som kan bidra till en snabbare och mer effektiv webbplats. En snabbare webbplats är inte bara bra för användarupplevelsen, utan det påverkar också din SEO positivt. Sökmotorer som Google premierar webbplatser som laddar snabbt, vilket kan förbättra din synlighet i sökresultaten. Att uppnå en hög poäng i PageSpeed Insights är därför inte bara en fråga om att visa siffror, utan det handlar om att erbjuda dina besökare en bättre och mer tillfredsställande upplevelse. Med PageSpeed Insights verktyg kan utvecklare identifiera de flaskhalsar som kan fördröja laddningstiden och få konkreta lösningar på hur dessa kan åtgärdas. Oavsett om du driver en stor kommersiell webbplats eller en liten personlig blogg, är det värt att regelbundet testa och optimera prestandan. I den här artikeln går vi igenom hur du kan använda Google PageSpeed Insights för att analysera din webbplats och vilka steg du kan ta för att förbättra dess prestanda.

Att förstå PageSpeed Insights

PageSpeed Insights är ett kraftfullt verktyg från Google som hjälper webbplatsägare att analysera och förbättra sina sidor. Det används för att mäta prestanda och ger insikter om hur man optimerar laddningstider och användarupplevelse.

Vad är PageSpeed Insights

PageSpeed Insights (PSI) är ett gratis onlineverktyg tillhandahållet av Google. PSI analyserar innehållet på en webbsida och tilldelar en prestandapoäng baserad på en skala från 0 till 100. Det mäter både mobila och stationära enheters hastighet och prestanda. PSI använder Lighthouse, ett open-source verktyg, som utför en serie diagnostiska tester och ger rekommendationer för förbättringar. Genom att förstå och agera på dessa rekommendationer kan webbplatser bli snabbare och mer användarvänliga.

Hur PageSpeed Insights fungerar

PSI utför en detaljerad analys av en webbsida och delar upp resultat i olika kategorier som Prestanda, SEO, Tillgänglighet, och Best Practices. Varje kategori innehåller specifika mätvärden som First Contentful Paint (FCP), Largest Contentful Paint (LCP), och Cumulative Layout Shift (CLS). Verktyget utför också en Core Web Vitals Assessment som fokuserar på tre huvudområden: LCP, CLS, och First Input Delay (FID). Genom att optimera dessa kritiska punkter förbättras den övergripande användarupplevelsen.

Vikten av webbplatsens prestanda

God prestanda på en webbplats är avgörande för att behålla besökare och uppmuntra dem att återvända. Webbplatser som laddar långsamt kan leda till en hög avvisningsfrekvens och förlust av potentiella kunder. Snabbare sidor bidrar till bättre SEO-rankningar vilket innebär ökad synlighet på sökmotorer som Google. PSI hjälper webbplatsägare att identifiera flaskhalsar och optimera sidorna för snabbare laddningstider, vilket i sin tur kan öka konverteringsgraden och förbättra användarupplevelsen.

Analysera Hemsidans Prestanda

Analysering av hemsidans prestanda med Google PageSpeed Insights innebär att starta en URL-analys och tolka de resulterande rapporterna för att identifiera förbättringsområden och öka sidans hastighet och användarupplevelse.

Starta en URL-analys

För att påbörja en analys, ange URL till din hemsida i PageSpeed Insights verktyget. Google använder labbdata och fältdata för att generera en prestandarapport. Labbdata tillhandahåller simuleringar under kontrollerade förhållanden, medan fältdata representerar verkliga användarupplevelser. Analysen resulterar i en poäng från 0 till 100. Högre poäng indikerar bättre prestanda. Verktyget identifierar dessutom specifika aspekter av webbplatsen som behöver optimeras, såsom bildkomprimering och CSS-minifiering.

Tolkning av rapportresultaten

Rapporten är indelad i flera sektioner inklusive Möjligheter, Diagnostik, och Godkända granskningar. Möjligheter avsnittet ger förslag som kan med snabb åtgärd förbättra sidans laddningstider. Exempel inkluderar att minska bildstorlekar eller eliminera renderingsblockerande skript. Diagnostik sektionen ger djupare insikter i prestandametriker som TTFB (Time to First Byte) och användarupplevelse för mobilanvändare. Under Godkända granskningar, ser man vilka områden som redan uppfyller best practice riktlinjer. Dessa kan inkludera effektivt cachelagring eller snabb tillgång till första innehåll. Med dessa data kan utvecklare fokusera på att optimera specifika delar, vilket kan göra en avsevärd skillnad i användarupplevelsen och sidans prestanda.

Förbättra Webbsidans Snabbhet

Att förbättra snabbheten på en webbplats är viktigt för att öka användarupplevelsen och minska laddningstiderna. Detta kan uppnås genom att optimera bilder, minimera CSS och JavaScript samt utnyttja browser caching.

Optimering av Bilder

Bilder spelar en stor roll i den totala laddningstiden för en webbplats. För att optimera bilder bör man se till att de är i rätt format och upplösning. Använd moderna bildformat som WebP som har bättre komprimering än äldre format som JPEG och PNG. Komprimera bilder utan att förlora kvalitet med hjälp av verktyg som TinyPNG eller ImageOptim. Implementera lazy loading för att säkerställa att bilder endast laddas när de är synliga på skärmen. Detta kan spara bandbredd och förbättra laddningstiderna markant.

Minimera CSS och JavaScript

Minimering av CSS och JavaScript kan ha stor effekt på webbplatsens hastighet. När filer minimeras blir de mindre i storlek, vilket leder till snabbare laddningstider. Ta bort onödig kod och vita utrymmen med verktyg som CSSNano för CSS och UglifyJS för JavaScript. Kombinera flera filer till en enda för att minska antalet HTTP-förfrågningar. Använd asynkron laddning för JavaScript för att undvika att blockera renderingen av webbsidan. Implementera best practices för kodning vilket gör koden mer effektiv och lättare att underhålla.

Utnyttja Browser Caching

Browser caching kan markant förbättra upplevelsen för återkommande besökare genom att lagra resurser lokalt i webbläsaren. Ställ in caching headers som Cache-Control och Expires för att ange hur länge en resurs kan cachas innan den behöver hämtas igen. Använd versionering av filer så att webbläsaren vet när en uppdaterad version av en resurs är tillgänglig. Genom att utnyttja caching optimeras bandbreddsanvändningen och serverbelastningen minskas, vilket i sin tur förbättrar sidhastigheten.

Core Web Vitals och Användarupplevelse

Core Web Vitals är viktiga mätvärden som påverkar användarupplevelsen på din webbplats. Dessa mätvärden inkluderar Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS).

Largest Contentful Paint (LCP)

LCP mäter den tid det tar för den största synliga delen av sidan att ladda. Detta kan vara en bild, video eller ett textblock. En god LCP bör vara under 2,5 sekunder. Uppnås detta, upplever användarna en snabb och responsiv webbplats. Förbättra LCP genom att optimera bilder, använda snabbare serverhantering och minska JavaScript-belastningen.

First Input Delay (FID)

FID mäter tiden från när en användare först interagerar med sidan tills webbläsaren faktiskt svarar på interaktionen. En bra FID är under 100 millisekunder. Ett lågt FID innebär att användare snabbt kan börja interagera med sidan. För att minska FID, undvik tunga JavaScript-uppgifter och använd web workers.

Cumulative Layout Shift (CLS)

CLS mäter den visuelle stabiliteten på en webbsida genom att spåra oväntade layoutskiften som kan påverka användarupplevelsen negativt. En CLS under 0,1 anses vara bra. För att förbättra CLS, reservera alltid utrymme för bilder, annonser och iframes och ladd innehåll progressivt.

Anpassning för Mobila Enheter

För att förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelse på mobila enheter är det viktigt att fokusera på användarvänlighet och hastighet. Anpassning innebär att göra webbplatsen responsiv och optimera innehållet för snabb laddning.

Förbättra Mobilanvändarupplevelse

Att säkerställa en bra användarupplevelse på mobila enheter är avgörande. Snabb laddningstid är en av de mest kritiska faktorerna. Verktyg som Google PageSpeed Insights kan användas för att testa och förbättra laddningstider. Avlägsna render-blockerande JavaScript och CSS för att förbättra tiden till första renderingen. Genom att prioritera above-the-fold content kan användaren snabbt få tillgång till relevant information. Optimera också webbplatsens layout för enkel navigering med touchskärmar. Större knappar och läsbar text förbättrar användbarheten markant. Förenkla formulär genom att använda autofyll och tydliga fältmarkeringar.

Responsiv Design och Bilder

En responsiv design anpassar sig till olika skärmstorlekar och säkerställer att innehållet är tillgängligt på alla enheter. Använd flexibla rutnät och layouter för att innehållet ska skalas korrekt. Optimerade bilder är också viktiga för att förbättra webbplatsens hastighet. Använd moderna bildformat som WebP och komprimera bilder utan att förlora kvalitet. Detta minskar laddningstiden och dataanvändningen. Genom att implementera lazi-loading laddas endast de bilder som är synliga för användaren. Detta snabbar upp laddningstiden för sidan. Se till att alla bilder är responsiva så de anpassar sig till olika skärmstorlekar utan att förlora kvalitet.

Tekniska Metoder för Förbättringar

För att förbättra en webbplats prestanda kan specifika tekniska metoder användas. Dessa metoder kan inkludera optimeringar kring serverhantering och lastning av resurser.

Använda Asynkron Laddning

Asynkron laddning av JavaScript och andra resurser kan avsevärt minska tiden det tar att hämta en webbplats. Genom att ladda skript asynkront fortsätter webbläsaren att rendera sidan medan skripten laddas i bakgrunden. Detta minskar väntetiden för användaren. Fördelar med asynkron laddning:
 • Minskar blockering: Webbläsaren blockeras inte av skript som måste laddas innan sidan kan visas.
 • Snabbare interaktivitet: Användare kan snabbare interagera med sidan eftersom det inte finns några onödiga väntetider.
<script src="example.js" async></script>
Genom att använda attributet async i HTML-skript taggar kan utvecklare förbättra både den upplevda och faktiska laddningstiden. Det är också viktigt att testa konfigurationen för att säkerställa att asynkron laddning inte påverkar funktionaliteten.

Implementera Content Delivery Network (CDN)

Ett Content Delivery Network (CDN) är ett nätverk av servrar spridda över olika geografiska platser. Genom att distribuera innehåll närmare användarna kan laddningstiden minskas dramatiskt. Viktigaste fördelarna med att använda CDN:
 • Snabbare laddningstid: Filer hämtas från närmsta server vilket minskar latens.
 • Minskad belastning på ursprungsserver: Trafiken sprids över flera servrar, vilket förbättrar hanteringen av många HTTP-förfrågningar.
Vanliga resurser som kan optimeras med CDN:
 • Bilder
 • CSS-filer
 • JavaScript-filer
För att implementera ett CDN bör man uppdatera DNS-inställningarna för att peka på CDN-servrarna, och konfigurera webbplatsen så att resurser hämtas från dessa servrar. Testning är nödvändigt för att verifiera CDN-inställningarna och säkerställa optimerad prestanda. Att använda asynkron laddning och CDN kan betydligt förbättra både användarupplevelsen och den tekniska prestandan på en webbplats.

Analytiska Verktyg och Rapporter

Google PageSpeed Insights erbjuder inte bara prestandaanalys, utan också möjligheten att integrera med andra analytiska verktyg. Genom att förstå trafiken och konverteringarna kan webbplatsägare optimera sin hemsida mer effektivt.

Google Analytics Integration

Google Analytics kan integreras med PageSpeed Insights för att ge en detaljerad bild av webbplatsens prestanda. Detta verktyg ger insikter om användarnas beteende och var trafik kommer ifrån. Att kombinera PageSpeed Insights med Google Analytics hjälper till att identifiera vilka sidor som behöver optimeras för bättre laddningstid och användarupplevelse. Google Analytics erbjuder diagram och rapporter som visar besökssiffror, avvisningsfrekvenser och tid spenderad på webbplatsen. Detta är viktigt för att SEO och användarinteraktion. Integration med Google Analytics innebär att sidägare kan analysera data direkt inom samma gränssnitt. Det är även möjligt att automatisera rapportering och få regelbundna uppdateringar om webbplatsens prestanda. Denna analys är avgörande för att förstå hur trafiken påverkas av sidan.

Utvärdera Trafik och Konverteringar

Att utvärdera trafik och konverteringar är en viktig del i att förbättra webbplatsens prestanda. Med PageSpeed Insights och Google Analytics får man en helhetsbild av hur besökare interagerar med webbplatsen. Informationen kan delas upp i olika kanaler såsom organisk trafik, betalannonser och direkt trafik. En tydlig analys av trafik och konverteringar visar vilka sidor som driver mest engagemang och vilka som behöver förbättras. Genom att analysera konverteringsfrekvenser kan webbplatsägare avgöra var flaskhalsar finns i köpprocessen. Rapporter från besökare och mätvärden från Google Analytics hjälper till att förstå var besökarna tappas. Med denna funktionalitet kan artikeloptimeringen riktas mot rätt publik och förbättra konverteringarna avsevärt. SEO-data används för att justera innehållets relevans och placering i sökmotorer. Genom att kontinuerligt utvärdera dessa data kan webbplatsägare säkerställa att deras webbplats förblir konkurrenskraftig och uppfyller besökarnas förväntningar.

Prestanda för Skrivbord och Mobila Enheter

Prestanda för både skrivbord och mobila enheter är avgörande för att säkerställa en optimal användarupplevelse och förbättra webbplatsens rankningar. Varje enhetstyp kräver unika optimeringsstrategier.

Skillnader

Skillnaderna mellan skrivbord och mobila enheter är omfattande. Skrivbord erbjuder större skärmar och högre processorkraft, medan mobila enheter har mindre skärmar och varierande nätverksanslutningar. Dessa faktorer påverkar hur snabbt en webbplats laddas och interagerar med användaren.

Optimeringsstrategier

För att förbättra prestandan på skrivbord och mobila enheter bör specifika optimeringsstrategier tillämpas:
 • Bildoptimering: Använd komprimerade bilder och rätt filformat.
 • Cache: Implementera cacheminnen för snabbare laddning.
 • Minifiering av CSS & JavaScript: Reducera filstorlekar för snabbare nedladdning.
 • Responsiv design: Anpassa webbplatsen för olika enhetsskärmar.
Genom att följa dessa strategier kan hastigheten på både skrivbord och mobila enheter förbättras märkbart, vilket leder till bättre användarupplevelse och högre sökmotorrankningar.

10 min läsning

Dela detta

Nyfiken men inte övertygad?

Är du intresserad av några av våra tjänster eller har du några frågor? Då är det bara att kontakta oss här nedan.